Διαχείριση έργων και χρηματοδοτικών ευκαιριών

Project management (Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων)

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, με εξειδίκευση στο συντονισμό πολυεθνικών έργων.

Διαθέτουμε εξειδίκευση στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από το νέο Επενδυτικό Νόμο, από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο pm@nosis.gr