Χρηματοδότηση

Παρέχουμε υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων και υποστηρίζουμε τις εταιρείες στην εκπόνηση του προϋπολογισμού και των επενδυτικών τους πλάνων. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και κάθε απαραίτητη αρωγή για την αξιοποίηση των κατάλληλων ευκαιριών χρηματοδότησης/ επιδότησης.

Διακρινόμαστε για την επιτυχή κατάθεση προτάσεων σε προκηρύξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), στον Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και σε προκηρύξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Horizon 2020).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο financial@nosis.gr