Ανάπτυξη & εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης

H ΝΩΣΙΣ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων λιτής (Lean) διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά/διεθνή ή/και εταιρικά πρότυπα. Μεταξύ αυτών, τα -πιο περιζήτητα για τους πελάτες μας- συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης , διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικότητά μας και η υποστήριξη εταιρειών στη διαδικασία πιστοποίησής τους ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΕΟΦ)/ authorized economic operator (AEO).

Από τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι παρακάτω:

  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, κατά ISO 9001:2008
  • Ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, κατά ISO 22000:2005 (HACCP), AGRO, BRC, IFS, EUREPGAP.
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά EMAS, ISO 14001:2004, καθώς και του Κοινοτικού Οικολογικού Σήματος ECOLABEL.
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, κατά ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007
  • Εσωτερικούς ελέγχους ορθής εφαρμογής και απόδοσης συστημάτων ποιότητας.
  • Υποστήριξη των εταιρειών στη διαδικασία πιστοποίησής τους ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΕΟΦ).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο ms@nosis.gr