Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων

Το εξειδικευμένο τμήμα μας προσφέρει στους πελάτες μας όλη την αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε καινοτόμου ιδέας και την ανάπτυξη οποιασδήποτε νέας επιχείρησης. Πραγματοποιούμε πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες αγοράς , ανάλυση αγοράς και σχεδιάζουμε επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές marketing για νέα ή ήδη υπάρχοντα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Βασικές υπηρεσίες:

  • Πρωτογενής έρευνα αγοράς (χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, focus group)
  • Δευτερογενής έρευνα αγοράς
  • Ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου
  • Ανάπτυξη σχεδίου marketing
  • Συμβουλευτική στην εύρεση χρηματοδοτήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας στο startup@nosis.gr