Διοίκηση επιχειρήσεων

Προσφέρουμε εξειδικευμένες, αποτελεσματικές λύσεις για εταιρείες από κάθε κλάδο της οικονομίας. Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) και στρατηγικές marketing με προβλέψεις μελλοντικών τάσεων.

Βασικές υπηρεσίες:

  • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)
  • Ανάπτυξη σχεδίου marketing plan

Επικοινωνήστε μαζί μας στο bm@nosis.gr