Ευρωπαϊκά Projects

Η ΝΩΣΙΣ έχει να παρουσιάσει σημαντική εμπειρία και ουσιαστική εξειδίκευση στην παρακολούθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της αξιόπιστη γνώση και υποστήριξη σε ό,τι τα αφορά. Η ΝΩΣΙΣ έχει διαχειριστεί ως Cordinator partner έργα όπως: