Leaner Greener Graph

To Leaner Greener Graph είναι μία εφαρμογή, που απευθύνεται σε εταιρείες γραφικών τεχνών, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση κόστους παραγωγής και περιβαλλοντικής επίδοσης. Η εφαρμογή συνδέεται με αισθητήρες τοποθετημένους να μετρούν όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της διαδικασίας εκτύπωσης. Το Leaner Greener Graph προϋπολογίζει το κόστος κάθε εργασίας καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της κατά το σχεδιασμό της εργασίας, ενώ παράλληλα λαμβάνει μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια της εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα για να παρέχει απολογιστικά στοιχεία.

Μέσω της εφαρμογής η σύνδεση μεταξύ ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και λιτής παραγωγής (lean production) γίνεται απόλυτα κατανοητή. Ενισχύεται η πρώτη αρχή της περιβαλλοντικής διαχείρισης που είναι η μείωση των αποβλήτων και συνδέεται με τη βασική ιδέα της λιτής παραγωγής που επίσης είναι η αποφυγή των αποβλήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο

Αγοράστε την εφαρμογή Leaner Greener Graph