Πελάτες

Μέσα στη μακροχρόνια λειτουργία μας θεωρούμε ως ένα από τα ουσιαστικότερα επιτεύγματά μας την καλλιέργεια μακροχρόνιων και εποικοδομητικών συνεργασιών με αναγνωρισμένες επιχειρήσεις από διαφόρους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, στους πελάτες μας περιλαμβάνονται: