Εταιρεία

Ποιοι είμαστε

Η ΝΩΣΙΣ είναι μία Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης, στη διεξαγωγή Ερευνών Αγοράς (market research), στη διαχείριση (project management) συγχρηματοδοτούμενων έργων, στις Μελέτες Αναδιοργάνωσης, ιδιαιτέρως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και στην υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης μέσω καινοτομικών cloud εφαρμογών.